Átmeneti németországi tartózkodás esetén

Németországi lakhellyel nem rendelkező külföldi látogatókra a Vezetői Engedélyre Vonatkozó Rendelet § 7 érvényes: Korlátozott idejű itt tartózkodásuk ideje alatt vezethetnek gépjárműveket – méghozzá ugyanazon feltételekkel, melyre a kiállító ország vezetői engedélye feljogosítja őket. Az okmány lefordítására nincs szükség.

Külföldi vezetői engedély – németországi lakhellyel

Aki németországi lakhelyet létesít, arra a német vezetői engedély szabályai vonatkoznak. Ilyenkor állampolgárságuk nem számít.

            Aki németországi lakhellyel rendelkezik, arra a német vezetői engedély rendeletei vonatkoznak.

Vezetői engedély EU- és EGK-tagállamokból

Ha külföldi vezetői engedélyét EU- vagy EGK-tagállam állította ki, Ön vezethet gépjárművet Németországban (Vezetői Engedélyre Vonatkozó Rendelet § 28). Külföldi jogosítványát elismerik, nem szükséges azt német dokumentumra cserélnie.

A kiállító országban esetlegesen érvényes korlátozások vagy feltételek itt is hatályosak (pl.: „Csak automata váltós gépjárműre”). Vegye figyelembe, hogy külföldi jogosítványa itt nem érvényes, amennyiben Németországban a megfelelő gépjármű kategóriára előírt minimális korhatárt Ön még nem érte el! Amennyiben jogosulatlanul vezet, úgy a német jog értelmében KRESZ § 21  büntethető.

Korlátozások érvényesek a következő kategóriákra: C, C1, CE, C1E (tgk.) vagy D, D1, DE, D1E (busz).

            C1 és C1E kategóriák

            A vezetői engedély Németországban csak a tulajdonos 50. életévének betöltéséig érvényes

            C, CE, D, DE, D1 és D1E kategóriák

            A vezetői engedély a kategória érvényességének megszerzését követő öt évben érvényes, akkor is, ha a kiállító országban ez hosszabb időt jelent.

            C, C1, CE, C1E, D, D1, DE és D1E kategóriák

            A kategória érvényessége kérésre öt évvel meghosszabbítható, amennyiben az egészségre és a látásra vonatkozó előírások teljesülnek. Bővebb információt az illetékes közlekedési hatóság adhat.

Ügyeljen rá: Ön Németországban létesít lakhelyet, jogosítványa pedig a nevezett korlátozások miatt már nem érvényes? Ebben az esetben hat hónapig még vezethet Németországban. Ez alatt az idő alatt pedig kérvényezheti a hosszabbítást.             Az Ön EU-s/EGK-s jogosítványát elismerik: Csere, átíratás nem szükséges!

Vezetői engedély EU-n és EGK-n kívüli tagállamokból.

Ha Ön németországi lakhellyel rendelkezik és külföldi vezetői engedélyét EU-n/EGK-n kívüli tagállamban állították ki, akkor jogosítványa Németországban hat hónapig érvényes. Ezt követően nem ismerik el. Tipp: Ha Ön németországi lakhelyét 12 hónapnál nem régebben létesítette és ezt bizonyítani is tudja, akkor a közlekedési hatóságnál kérelmezheti vezetői engedélye érvényességi idejének meghosszabbítását.  A közlekedési hatóság további hat hónapra meghosszabbíthatja az érvényességet (§ 29 1. bekezdés Vezetői Engedélyre Vonatkozó Rendelet).             EU-n/EGK-n kívül kiállított jogosítványa 6 hónapig érvényes             Kivétel: Meghosszabbítása további 6 hónapra lehetséges

Külföldi jogosítvány cseréje

Ha Ön tartósan szeretne Németországban gépjárművet vezetni, akkor német jogosítványra van szüksége, tehát: Külföldi jogosítványát le kell cserélnie németre. Ez a legtöbb esetben lehetséges. Feltételek: A jogosítvány megszerzésekor Ön nem rendelkezett németországi lakhellyel. Ha vezetői engedélyét külföldön szerezte meg és ez alatt Ön rendelkezett németországi lakhellyel (pl.: legutóbbi nyaralása idejére), akkor külföldi jogosítványa Németországban nem érvényes. Akkor Ön csak a kiállító országban vezethet gépjárművet.

Kivétel: Ha az Ön vezetői engedélyét EU-/EGK-tagállamban szerezte külföldi tanulmányok vagy iskola látogatásának ideje alatt, akkor használhatja azt Németországban is. Feltétel: Ön legalább hat hónapig tartózkodott a kiállító országban. Német vezetői engedélyhez szükséges jogosítványa átíratása.

Más államok: Vizsga szükséges

Azon államokra, melyek nem szerepelnek a „listaállamok” között az alábbi érvényes: Általában Önnek elméleti és gyakorlati vizsgát kell tennie, hogy külföldi jogosítványát németre cserélhesse. A tanfolyamot nem kell abszolválnia.

            Az átíratáshoz vizsgáznia kell, ha vezetői engedélyét nem listaországban állították ki, tehát ha az ország a Vezetői Engedélyre Vonatkozó Rendelet 11. mellékletében nem szerepel

Fordítás német nyelvre Ha az Ön vezetői engedélyét nem EU-/EGK-tagállamban vagy Svájcban, nem német nyelven állították ki, annak fordítása szükséges, kivétel ha a Német Szövetségi Köztársaság ettől eltekint (Vezetői Engedélyre Vonatkozó Rendelet § 29 2. bekezdése).

Kategória: Biztosítás